Alcohol (and) Propylene Glycol (and) Diethyl Phthalate

Alcohol (and) Propylene Glycol (and) Diethyl Phthalate - alkohol, glikol propylenowy (ułatwia przenikanie innych substancji w głąb skóry) i ftalan dietylu (zmienia zapach alkoholu).

Subscribe to RSS - Alcohol (and) Propylene Glycol (and) Diethyl Phthalate