Dextrin

- dekstryna, enzym, który poprawia lepkość i konsystencję kosmetyku.

Subscribe to RSS - Dextrin